Bli kjent med JYSK

 

Finn informasjonen du trenger for å bli kjent med JYSK som din potensielle fremtidige arbeidsgiver 

Bli kjent med JYSK

 

Finn informasjonen du trenger for å bli kjent med JYSK som din potensielle fremtidige arbeidsgiver 

JYSK Values

 

Kjerneverdiene i JYSK stammer fra vår grunnlegger Lars Larsen. De gir utrykk for hvilken atferd og holdninger som forventes av deg som medarbeider i JYSK.

 

Verdiene våre er oppsummert i tre ord for å minne alle ansatte i JYSK på hvordan de skal være hver eneste dag, både ovenfor våre kunder og hverandre. Vi tror på å være gode kjøpmenn, gode kollegaer og utvise god lagånd.

 

 

KJØPMANN

Serviceinnstilt: Jeg setter kundene først og handler ut fra deres behov

Kostnadsbevisst: Vi er en lavpriskjede som fokuserer på å holde kostnadene nede. Jeg bruker ressurser på en fornuftig måte og unngår unødvendige kostnader

Pålitelig: En avtale er en avtale – jeg holder det jeg lover

Målbevisst: Jeg jobber hardt for å nå mine egne og teamets mål

Profesjonell: Jeg er kunnskapsrik og har en kompetent holding og tilnærming

 

KOLLEGA

Hjelpsom: Jeg hjelper gjerne til og yter det lille ekstra

Gjensidig respekt: Jeg respekterer menneskene jeg samarbeider med

Fleksibel: Jeg håndterer endringer, og er alltid klar til å hjelpe kollegene mine

Åpen, ærlig og direkte: Jeg sier ting som de er på en åpen og ærlig måte

Positiv: Jeg ser heller muligheter enn hindringer

 

LAGÅND

Engasjert: Jeg involverer meg, jeg utgjør en forskjell og jeg bidrar i teamet

Lojal: Jeg står bak JYSK og mine kollegaer uavhengig av situasjon

Samarbeidsvillig: Jeg er ivrig etter å jobbe sammen med andre på kryss av funksjoner og stillinger

Meningsberettiget: Jeg bruker min rett og plikt til å gi innspill som kan forbedre vår virksomhet

JYSK-ambassadør: Jeg viser at jeg er stolt av å ha ”JYSK blått blod”

JYSK Leadership Values

 

JYSK Leadership er et uttrykk for holdninger og atferd vi forventer fra deg som leder i JYSK.

Vi har sterke Skandinaviske røtter og vi stoler på hverandre. Vi tror på delegering og frihet under ansvar.

 

En leder i JYSK må, gjennom hans eller hennes profesjonelle og personlige egenskaper, sikre at vi alltid er på riktig vei mot nye og bedre resultater, og at våre ansatte er med oss. Ikke fordi de må, men fordi de ønsker det. Dette er årsaken til at våre ledere er ekstremt viktige for vår suksess.

JYSK Leadership kan oppsummeres i tre ord: Leader, coach og communicator.

 

 

LEADER

Resultatorientert: Jeg ønsker alltid å vinne. Jeg strekker meg kontinuerlig mot å forbedre prestasjoner og resultater, og følger opp der det er nødvendig

Besluttsom: Jeg tar beslutninger til riktig tid uavhengig av situasjon

Ansvarlig: Jeg står bak de beslutninger og handlinger gjort av JYSK, meg selv og teamet mitt

Proaktiv: Jeg er alltid to eller tre skritt foran og handler i rett tid

 

COACH

Utviklende: Jeg utvikler og trener mitt team mot bedre prestasjoner, og jeg legger merke til talenter og sikrer en sterk pipeline

Involverende: Jeg forstår hva som motiverer teamet mitt og oppmuntrer de til å bidra til forbedring av resultater

Feedback: Jeg gir direkte eller spørrende feedback avhengig av situasjon

Fokusert: Jeg sikrer at teamet mitt fokuserer på det som vil forbedre resultatene våre

 

COMMUNICATOR

Synlig: Jeg viser veien gjennom å være tilstede og tilgjengelig for teamet mitt

Motiverende: Jeg oppmuntrer teamet mitt ved å kommunisere på en klar og inspirerende måte

Overbevisende: Jeg får teamet mitt med på de beslutninger som tas gjennom kompetente forklaringer og pålitelig atferd

Informativ: Jeg deler all relevant informasjon med mitt team og min leder i rett tid

Employee Promises

 

 • JYSK tar stolthet i å ta godt vare på sine medarbeidere ved å hjelpe de å nå sine mål
 • Med god innsats og en “alt kan løses”-holdning er mulighetene uendelige
 • Vi jobber sammen for å sette gjensidige forventninger til din karrierevei i JYSK

 

 

Bring dedication - meet possibilities

‘Bring dedication - meet possibilities’ er overskriften og rammeverket for våre medarbeiderløfter med deres tre underpunkter. Alle disse definerer våre løfter til våre medarbeidere, og de beskriver hva som gjør JYSK til en attraktiv arbeidsplass.

 

Strong teams - great commitment

JYSK er et selskap hvor ting skjer i et høyt tempo med utstrakt engasjement i alle ledd. Dette betyr at du kan se frem til en utfordrende og spennende arbeidsdag hvor du blir en del av et sterkt team som jobber som en sammensveiset enhet:

 • Du kan stole på teamet ditt
 • Dine meninger vil bli hørt
 • Du vil bli involvert i teamets innsats

 

Our structure and concepts create opportunities

JYSK har et sterkt og godt beskrevet konsept som fungerer bra. Dette vil gi deg tid og energi til å utvikle deg og din personlige innsats:

 • Du får mer tid til kundene
 • Du vet hva, når og hvordan
 • Du har definerte mål
 • Du føler deg godt forberedt

 

When you grow, we grow

I JYSK fokuserer vi på din karriere, dine ønsker og ditt potensial. Vi har enestående treninger og vi strekker oss langt i å utvikle våre egne talenter:

 • Du kan gjøre en karriere
 • Du får praktisk trening i jobben
 • Du vil delta på våre interne treningsprogrammer
 • Vi gir deg evnene hvis du viser de riktige holdingene 

 

Internasjonal JYSK kultur

 

 • En av hovedårsakene til JYSK sin suksess er en sterk kultur som ikke har endret seg siden Lars Larsen åpnet sin første JYSK-butikk i 1979.
 • I dag er JYSK i 41 forskjellige land, men kulturen er fremdeles den samme.

 

 

 

Vår internasjonale kultur

Vår sterke kultur stammer fra Lars Larsens gründertilnærming og direkte måte å gjøre forretninger på. Våre skandinaviske røtter spiller en viktig rolle i definisjonen av våre fundamentale foretningsverdier.

 • Alle ansatte gis mye ansvar
 • Vi trekker alle i samme retning
 • Alle jobber sammen, uavhengig av tittel og stilling
 • Vi har en sterk lagånd
 • Vi er direkte og jordnære

JYSK NORDIC representeres av disse 19 landene hvor JYSK har butikker:

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Polen
 • Storbritannia
 • Nederland
 • Slovenia
 • Kroatia
 • Bosnia-Herzegovina
 • Kina
 • Den tsjekkiske republikk
 • Serbia
 • Ungarn
 • Ukraina
 • Romania
 • Slovakia
 • Bulgaria
 • Hellas

Fremtiden til JYSK

 

Hvis du vurderer JYSK som din fremtidige arbeidsplass er det viktig for oss å gi deg et bredt bilde av selskapet du vil bli en del av. Det er derfor vi vil la deg vite hva fremtiden til JYSK kan bringe. Det er selvfølgelig umulig å forutsi fremtiden, men vi vil uansett forsøke:

 

 • JYSK går gjennom store endringer og ekspanderer som aldri før
 • Vi beveger oss i en ny retning og jobber med å sette vår merkevare i et nytt perspektiv
 • Vi utvikler vår e-handel i et raskt og stødig tempo
 • Vi bygger på vår sterke historie for å skape en enda bedre framtid
 • JYSK preges av stort engasjement fra våre ansatte som har fått muligheten til å påvirke den nye og forbedrede JYSK i framtiden. 

Misjon og visjon

Vi tror at vi alltid kan gjøre ting litt bedre og bli enda større for å sikre at vi fremdeles kan gi våre kunder de beste tilbudene også i fremtiden.

Vi gir uttrykk for våre generelle tanker om fremtiden til JYSK gjennom vår misjon og visjon. Vi ønsker å gjøre mer enn å gi kundene våre et godt tilbud basert kun på pris. Hele vårt konsept skal være bevis på våre gode tilbud til våre kunder.

 

JYSK MISJON – hvorfor vi er her

 • A great Scandinavian offer for everyone within sleeping and living

 

For å utdype dette, la oss se på de ulike elementene i misjonen vår:

 

A great offer

 • Et godt tilbud i JYSK er mye mer enn konkurransedyktige priser og tilbud. Det er det totale konseptet og handleopplevelsen i JYSK.

For everyone

 • Vi ønsker å være nær kundene våre, og vi mener vi har noe å tilby alle, i nye så vell som eksisterende land.

Sleeping and living

 • JYSK har en lang historie med kompetanse innen salg av dyner, puter og madrasser. I tillegg har vi møbler og hagemøbler.

 

JYSK VISJON

Vår VISJON retter seg mot våre tre viktigste interessenter: våre kunder, våre ansatte og våre aksjonærer. Vi vil være:

 • våre kunders førstevalg
 • våre ansattes førstevalg innen Retail
 • verdens mest utbredte og lønnsomme butikk-kjede

Personalmagasinet GOJYSK.com

 

GOJYSK.com er JYSK sitt online medarbeiderunivers.

GOJYSK.com leverer friske og oppdaterte nyheter og informasjoner fra JYSK verdenen på 18 språk. Vi forteller våre historier ut ifra perspektivet til våre JYSK kolleger for å inspirere og informere på tvers av kulturell bakgrunn og landegrenser.

Gjennom å være offentlig tilgjengelig for alle, gir GOJYSK.com også et innblikk i vårt selskap for alle som er interesserte i å vite hva som skjer i JYSK.

 

 

 • Formålet med GO JYSK er å informere, samle og underholde alle ansatte i JYSK på tvers av landegrensene.
 • Det forteller historier om våre ansatte med en menneskelig vri. Fokuset er på menneskene og på å være en god kollega.
 • Inneholder artikler som omhandler aktuelle emner innen JYSK.
 • Bygger lagånd gjennom å gi gode eksempler som alle kan følge på tvers av landegrensene.
 • Er et internasjonalt online magasin som fungerer som et verktøy i selskapet, med nasjonalt innhold.
 • Det har et uformelt språk.
 • Det kan skape konstruktive diskusjoner mellom kollegaer.
 • Fokuset er primært på ansattes interesser og behov.  
 • Det er en kanal for å få ut informasjon til hele selskapet. Dette gjør det mulig å beskrive relevante saker og prosjekter slik at alle får samme informasjon.
 • Det er en plattform for å lære om butikker i andre JYSK-land.