Gjør karriere i en av våre butikker

 

Vi tilbyr deg et bredt spekter av stillinger og karrieremuligheter

 

Alle våre stillinger inkluderer et godt opplæringsprogram

 

Vis engasjement – og du vil være på vei til en spennende karriere i et globalt Retailselskap

Butikken

Gjør karriere i en av våre butikker

 

Vi tilbyr deg et bredt spekter av stillinger og karrieremuligheter

 

Alle våre stillinger inkluderer et godt opplæringsprogram

 

Vis engasjement – og du vil være på vei til en spennende karriere i et globalt Retailselskap

Butikken

Lærling

 • Bli med i ett av de aller beste lærlingprogrammene i Norge
 • Delta på 2 lærlingkurs i løpet av perioden som lærling
 • Bli en del av en kultur med et unikt og sterkt team i din lokale butikk
 • Få muligheten til å gjøre en rask og profesjonell karriere i JYSK
 • Bli en del av et fantastisk selskap som tar godt vare på sine medarbeidere
Lærling

Sales Assistant

 • Delta i vårt profesjonelle opplæringsprogram og bli en kompetent og god selger
 • Jobb som en fantastisk selger, lukk salget og tilby mersalg
 • Prester godt i din butikk og oppnå gode bonuser, sammen med ditt team
 • Bli en del av en kultur med et unikt og sterkt team i din lokale butikk
 • Få muligheten til å gjøre en rask og profesjonell karriere i JYSK
 • Bli en del av et fantastisk selskap som tar godt vare på sine medarbeidere
Sales Assistant

Area Responsible

 • Vær ansvarlig for ditt eget kompetanseområde i butikken
 • Få sjansen til å påvirke omsetning og nøkkeltall i ditt kompetanseområde 
 • Prester godt i din butikk og oppnå gode bonuser, sammen med ditt team
 • Få muligheten til å gjøre en rask og profesjonell karriere i JYSK
 • Bli en del av et fantastisk selskap som tar godt vare på sine medarbeidere
 • Bli en del av et unikt og sterkt team med god kultur i din lokale butikk 
Area Responsible

Logistic Responsible

 • Vær ansvarlig for de daglige driftsoppgavene på lageret i din lokale JYSK butikk
 • Håndter varemottak og kundeordre fra lageret  
 • Lær opp dine kolleger i lagerrutiner som utlevering, varemottak, trallekonsept etc. for å sikre et godt arbeidsmiljø
 • Prester godt i din butikk og oppnå gode bonuser, sammen med ditt team
 • Bli en del av et unikt og sterkt team med god kultur i din lokale butikk
 • Få muligheten til å gjøre en rask og profesjonell karriere i JYSK
 • Bli en del av et fantastisk selskap som tar godt vare på sine medarbeidere 
Logistic Responsible

Administrative Responsible

 • Ditt hovedansvar som Administrative Responsible er å støtte din Store Manager og butikken i å opprettholde og forbedre administrative rutiner
 • Prester godt i din butikk og oppnå gode bonuser, sammen med ditt team
 • Bli en del av en kultur med et unikt og sterkt team i din lokale butikk  
 • Bli en del av et fantastisk selskap som tar godt vare på sine medarbeidere 
Administrative Responsible

Sales Leader

 • Vær ansvarlig for omsetningen i din butikk
 • Sikre at din butikk presterer bra, og at ditt team er gode selgere som setter kunden først
 • Veilede, motivere, involvere og følge opp teamet for å sikre at de når sine salgsmål
 • Prester godt i din butikk og oppnå gode bonuser, sammen med ditt team
 • Bli en del av en kultur med et unikt og sterkt team i din lokale butikk 
 • Bli en del av et fantastisk selskap som tar godt vare på sine medarbeidere
 • Få muligheten til å gjøre en rask og profesjonell karriere i JYSK
Sales Leader

Store Manager Trainee (SMT)

 • Forbereder deg til en stilling som Store Manager og for å ta ansvar for din egen butikk
 • Delta på fem profesjonelle treningsmoduler med en ukes varighet
 • Prester godt i din butikk og oppnå gode bonuser, sammen med ditt team
 • Få muligheten til å få en rask og profesjonell karriere i JYSK
 • Bli en del av en kultur med et unikt og sterkt team i din lokale butikk
 • Bli en del av et fantastisk selskap som tar godt vare på sine medarbeidere
Store Manager Trainee

Store Manager

 • Som Store Manager er du ansvarlig for alle driftsprosesser i butikken, for opplæring, coaching og utvikling av de ansatte, og for å lede og sikre den overordnete prestasjonen i butikken
 • Din jobb er å sikre at butikken og de ansatte er klare for kunden, og at omsetning er hovedfokus
 • Prester godt i din butikk og oppnå gode bonuser, sammen med ditt team
 • Du vil være en del av og bidra til en kultur med et unikt og sterkt team i din butikk
 • Bli Store Manager og få muligheten til å gjøre en profesjonell karriere i JYSK
Store Manager

District Manager Trainee (DMT)

Formålet med vårt DMT-program er å forberede deg til stillingen som District Manager. Du vil ha ansvar for din egen butikk og jobbe som Store Manager i løpet av DMT-programmet mens vi forbereder deg til din fremtidige rolle som District Manager i JYSK. Programmet vil være en kombinasjon av kurs, prosjekter og oppgaver som er relevante til din fremtidige arbeidsdag. Alle prosjekter og oppgaver vil være på District Manager nivå.

District Manager Trainee

District Manager

 • Lede alle butikkene i ditt distrikt
 • Optimere omsetning, inntjening og drift i alle butikkene i distriktet
 • Sikre at alle butikker og ansatte er klare for å møte kundene
 • Lede, veilede, følge opp og jobbe tett med Store Managers i ditt distrikt
 • Sikre god butikkstandard og kundeservice ved å bruke våre konsepter: JYSK Values, JYSK Salg & Service og JYSK Leadership
District Manager

Retail Manager Trainee (RMT)

Formålet med RMT-programmet er å forberede deg til en stilling som Retail Manager. Retail Manager har overordnet ansvar for å sikre optimal butikkdrift og overordnet prestasjon i egen region ved å utvikle strategier, implementere gjeldende JYSK konsepter, nå budsjetter, fastsatte mål og landets målsetninger. I løpet av RMT-programmet vil du jobbe som District Manager og ha ansvar for eget distrikt samtidig som vi forbereder deg til rollen som Retail Manager i JYSK. Når du blir Retail Manager, vil du jobbe gjennom District Managers i din region og du vil være en del av Country Management Teamet.

Retail Manager Trainee

Retail Manager

Som Retail Manager er du ansvarlig for å sikre optimal butikkdrift i JYSK og overordnet prestasjonen i din region ved å utvikle strategier, implementere gjeldende JYSK konsepter, nå budsjetter, fastsatte mål og landets målsettinger. Du vil jobbe gjennom District Managers i din region og du vil være en del av Country Management Teamet.

Retail Manager

Country Manager

Som Country Manager er du ansvarlig for å sikre optimal butikkdrift i JYSK og overordnet prestasjon i ditt land ved å utvikle strategier, implementere gjeldende JYSK konsept, nå budsjetter, fastsatte mål og landets målsettinger.  

Country Manager